15.00
1 người thích
Đăng ngày 15/02/2022 21:50, số lượt xem: 65

Dừng chân nán lại lối mòn,
Bóng râm nấn ná, nắng còn chan-g chan-g.
Gian nan, mưa gió khi toi!!?
Đoạn đường có chấn quẻ coi hằng ngày.
Vận tốt ngày, biết nân-g niu,
Mà tâm vẫn chán, nản tiêu cuộc đời.

Tp.HCM, 14/2/2022