35.00
1 người thích
Đăng ngày 04/07/2021 10:33, số lượt xem: 149

Sợ kiếp ở đợ,
Bệnh đái tháo đường.
Cuộc đời ở dưới đáy sông,
Sợ bị sai dịch,
Hổng nặng nghĩa tình.
Nhiều lúc đớ họng,
Tâu sớ tầm phào.
Học đến đại học,
Ăn nói hỗn hào.
Con người láo xược,
Sái trẹo quai hàm.
Sợ kiếp ở đợ.

Tp.HCM, 4/7/2021