35.00
1 người thích
Đăng ngày 21/05/2021 17:38, số lượt xem: 126

Đặc ân tối huệ quốc bình,
Yên vui cuộc sống hoà bình muôn nơi.
Nhờ (nh) điều hi hữu nặng tình,
Nụ cười hinh hích nghĩa tình ân sâu.
Bu-gi xe máy ề à,
Đề huề vui vẻ thế gian chan hoà.

Ai mà cũng bịnh, là huề,
Cười vui khoái chí huề luôn cả làng.
Hình đai ốc với bu lông,
Tướng đi ộ ệ giống như mang bầu.
Cái dân kỹ thuật làm giàu,
Khoa học sáng kiến phép màu muôn nơi.

Tp.HCM, 21/05/2021