15.00
1 người thích
Đăng ngày 30/05/2021 19:45, số lượt xem: 86

Ra đòn tiêu tùng, lộn tùng phèo.
Múa đường quyền người cổ vũ reo.
Gươm giáo tù, không nhọn, hơi tròn.
Tại vùng trũng đọng vũng nước còn.
Tung rồi ngã vào vũng nước con.
Quơ tay trong gió, vù, mạnh ra đòn.
Thầy tu bị ngã vì đòn non.
Thiếu lâm tự vùng tủ võ chùa.

Tp.HCM, 29/05/2021