25.00
1 người thích
Đăng ngày 25/09/2021 13:30, số lượt xem: 103

Cuộc đời có lúc, mầy với tao,
Rồi, chuyện đến cái kết lao đao.
Người được, người mất, cũng phải giành,
Cũng vì chức vụ đấy, rành rành.
Được thì, vui vẻ bạn với tôi,
Không thì, tình nghĩa cũng phai phôi.
Vui thì, cứ bạn với tôi,
Buồn mầy tao cứ lôi thôi, càu nhàu.

Tp.HCM, 24/9/2021