15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/01/2022 08:13, số lượt xem: 41

Người cúi xuống, người ngẩn đầu,
Ngậm ngùi thương xót âu sầu buồn vui.
Cúi xuống lạy chúa đang cười,
Mọi người chúc tụng ngày cưới đang vui.

Tp.HCM, 7/1/2022