15.00
1 người thích
Đăng ngày 27/11/2021 08:54, số lượt xem: 53

Tranh chấp giành nhau, tạo bất đồng,
Hỏi xem còn có trở ngại không?
Kẻ thì đi, người còn ở lại,
Người còn người mất cũng hoạ may.
Là trai là gái, có ung dung?
Người ít nói chưa hẳn lạnh lùng.
Trạnh Rùa chậm chạp, còn tồn tại,
Tống đi cái lỗi thời vị lai.
Trại giam có nhốt nhiều người lanh,
Người ăn chơi tệ nạn còn ganh.

Tp.HCM, 27/11/2021