15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/07/2021 08:03, số lượt xem: 71

Trời khuya gió bấc lạnh đầy,
Không đò qua lại bầy hầy tay chân.
Giở trò táy máy chân tay,
Đời này nhàm chán. Vui thay!! Nữ cùng.

Tp.HCM, 1/7/2021