15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 09:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 16:07, số lượt xem: 83

Nhớ tặng mua cho người cái áo.
Giờ thì mặt có lúc làm lờ.
Lúc ờ, lúc dạ, lúc thưa.
Lúc cười hỗn láo, lúc vô lễ.
Người thường hay tươm tướp ào ào.
Có lần, vẻ mặt lớ ngớ.
Nói: ớ, mặt ngơ hổng biết gì?
Khoái này, thích kia, đâu ai cấm!!
Có người đặc điểm khoái nước Lào.

Tp.HCM, 7/4/2021