Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Đom Đóm
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 28/09/2021 22:50
Số lần thông tin được xem: 2113
Số bài đã gửi: 108

Những bài thơ mới của Đom Đóm

 1. Di chúc 08/07/2022 18:25
 2. Tam giác thấu xạ 08/07/2022 18:23
 3. Lá - toán 08/07/2022 18:22
 4. Người - lá 08/07/2022 18:20
 5. Đêm nay thật dài... 08/07/2022 18:17
 6. Ngưng đọng 08/07/2022 18:14
 7. Thơ và thở 08/07/2022 17:23
 8. Em tan vào hư vô 08/07/2022 17:20
 9. Em nằm chết trên sừng tê giác 08/07/2022 17:18
 10. Ly cà phê sữa 08/07/2022 17:14
 11. Nước bọt 08/07/2022 17:12
 12. Buồn 29/06/2022 09:35
 13. Đờm yêu 29/06/2022 09:33
 14. Tôi và thơ đi ngủ cùng nhau 29/06/2022 09:33
 15. Anh tán hồn em 29/06/2022 09:30
 16. Sợ 29/06/2022 09:22
 17. Tôi và thơ đi ngủ cùng nhau 12/06/2022 15:27
 18. Quái tượng 07/06/2022 03:46
 19. Tôi bới bạn tôi, bới bạn tôi... 28/05/2022 17:09
 20. Đoạn đầu đài 25/05/2022 03:39

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia