15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ:
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 02/09/2007 18:19

贈廣智禪師

拄錫危峰擺六塵,
默居幻夢問浮雲。
殷勤無計參澄什,
索絆簪纓在鷺群。

 

Tặng Quảng Trí thiền sư

Trụ tích nguy phong bãi lục trần,
Mặc cư huyễn mộng vấn phù vân.
Ân cần vô kế tham Trừng, Thập,
Sách bạn trâm anh tại lộ quần.

 

Dịch nghĩa

Chống gậy Thiền trên núi cao, rũ sạch bụi trần,
Lặng lẽ trong cảnh mộng ảo, chỉ hỏi áng mây nổi.
Rất thiết tha nhưng không cách nào theo học được Trừng, Thập,
Vì đã trót vướng trâm anh trong bầy cò.


Tiêu đề bài thơ do Lê Quý Đôn thêm.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Tấn Hưng

Gậy thiền ngài vượt sắc không,
Tôi nơi mộng ảo hỏi lòng phù vân.
Muốn theo Trừng, Thập bao lần,
Cân đai vướng chút nợ trần chưa xong.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Ngô Tất Tố

Chống gậy non cao rũ bụi đời,
Nằm trong mộng huyễn ngắm mây trôi.
Ân cần khôn cách theo Trừng, Thập,
Trót vướng bầy cò lớp mũ đai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Trọng Điềm

Treo gậy non cao phủi bụi trần,
Hỏi chi mộng ảo tựa phù vân.
Cố theo Trừng, Thập khôn tìm chước,
Hàng ngũ trâm anh bó buộc thân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
...
Все пройдет и печаль и радость
Все пройдет так устроен свет
Все пройдет только верить надо
Что любовь не проходит нет ..
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Gậy Thiền trèo non rũ bụi trần
Lặng trong mộng ảo hỏi phù vân
Đau đáu vô phương theo Trừng, Thập
Trót vướng trâm anh đám triều thần

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Chống gậy non cao rũ bụi trần
Nằm trong huyền mộng hỏi phù vân
Dốc lòng khôn học theo Trừng Thập
Trong lớp bầy cò vướng mũ trâm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chống gậy lên non, rũ lục trần,
Lặng trong mộng ảo, hỏi phù vân.
Ân cần không cách theo Trừng, Thập,
Trót vướng trâm anh luỵ tấm thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non cao gậy thiền rũ trần,
Lặng trong mộng ảo phù vân hỏi rồi.
Muốn theo Trừng, Thập bao đời,
Trâm anh trót vướng luỵ thời tấm thân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời