Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 20:36

Sân đền một cảnh rất uy nghi:
Tàn quạt hai bên cắm chỉnh tề
Cụ chỉ áo lam quần nhiễu đỏ
Tay cầm hốt bạc gót đi hia

Bát âm chợt nổi nhịp nhàng vang
Chiếu đậu viền xanh chạy thẳng hàng
Ngọn nến chập chờn huơng ngát toả
Bóng người lui tiến rất nghiêm trang

Một tiếng "Hơng" dài bỗng vẳng nghe
Trong khi chiếc bóng phục bên hè
Từ từ nhỏm dậy rồi luôn đó
Tiếng "Bái" ai vừa đáp lại kia

Chiêng trống vừa im. Một bóng người
Vái dài hai vái, cúi đầu lui
Ngoài kia tràng pháo vang trời nổ
Tiếng trẻ hò reo: lễ "tất" rồi


1943
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013