Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 04/08/2014 20:16

Từ trống canh năm khói toả mù
Tiếng gà, tiếng chó, tiếng chim gù
Tiếng bồ đổ thóc trên sân nắng
Tiếng giã chày chân tiếng cối ù


1943
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013