Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/02/2009 09:35

Quê mẹ vào xuân bao chuyện lạ:
Tàu cuốc lòng sông nạo cát vàng
Biển biếc mọc lên làng đất mới,
Xoá đồng chiêm trũng, phá cồn hoang.

Bão lật, lũ trào, đê vẫn vững,
Hạn thiêu nước ruộng chẳng hề khan.
Lúa khoai dệt gấm trùm bom đạn,
Bốn vụ thâm canh, đất nhả vàng.

Hội cấy thêm nhiều tay cấy giỏi,
Rợp đồng khăn đỏ, thắt lưng son.
Chủ tịch, bí thư cùng xuống ruộng,
Dăng hàng cấy lúa với bà con.


Nguồn: Đường về quê mẹ, NXB Tác phẩm mới, 1987