Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2014 20:54, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/04/2014 20:57

Tế Thánh vừa xong lại một ngày
Trong đình xôi thịt chén no say
Trẻ con vác rá nhìn lơ láo
Chú xã chia phần mỡ nhoáng tay

Trong đình lúc ấy có ai kêu:
"Ruộng cấy năm nay lỗ ít nhiều
Lệ lợn làng ra xưa nặng quá
Xin giờ hạ để chúng em theo"

Tiếng người phản đối nổi nhao nhao
Kẻ nói bàn ra, kẻ nói vào
Bỗng tiếng ai vừa to át cả:
"Anh nhầm! Ngày trước chúng tôi sao"

Ăn uống xong xuôi mới lấy phần
Người đông phải đứng cả ngoài sân
Chỗ kêu: Góc sỏ phần tôi đấy!
Chỗ hét: phần tôi nửa miếng chân

Phần chia vừa hết kéo nhau ra
Ông nọ còn quên phẩm oản nhà
Bổ lại đâm vào ông bước tới
Tay rời xâu thịt bắn đi xa


Từ câu "Ruộng cấy...để chúng em theo": Đoạn này ý nói: Lệ cấy ruộng làng lấy hoa lợi làm lễ tế Thánh nặng quá, xin hạ xuống để đàn em theo, không bị lỗ vốn.
1943

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013