Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Die Autumn vào 13/03/2009 21:42

Đèn mong nhớ ai
Mà đèn không tắt
Thơ mong nhớ ai
Thơ cất cánh hoài.
Máu tim vắt mãi cho đời,
Vì thơ?
- Hay chính vì người yêu thơ.


Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay số xuân Quý Mùi 2003