Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 18:09

Đất nẻ, hồ ao đáy cạn trơ
Cây vườn sém lửa nắng ban trưa
Tiếng bơm khuya vẫn vang đồng bãi
Dội nước làm mưa cứu lúa khô


1976

Nguồn: Đường về quê mẹ, NXB Tác phẩm mới, 1987