11.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/08/2014 15:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 06/08/2014 15:39

Nắng vụt tắt, sấm rền vang... sét nổ
Ánh chớp xa lè lưỡi chiếm chân mây


Bài thơ trên thuộc chùm thơ "Nét chấm phá"
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013