Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/08/2014 20:31

Dân tình đói kém: gấu ăn trăng
Gà mái đưa tin gở: gáy quàng
Mồng một đằng đông: trời sắp bão
Cua bò đường cái: lụt mênh mang

Trai nước chiều hôm: sắp gió mưa
Trăng quầng: đại hạn, ruộng đồng khô
Kiến bò lên giậu: mưa lầm lội
Trăng sáng Trung thu: ứng được mùa

Đêm tối ma trơi hiện lững lờ
Xanh lè: trời nắng, đỏ: trời mưa
Quạ kêu: người chết, hồn sa đất
Quẹt réo: đưa tin khách đến nhà


1940
Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013