Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 05/04/2014 21:54

Tháng sáu đêm chiều nước cạn khô
Tiếng gà xao xác gáy canh tư
Vẫn còn người tát trên đồng vắng
Sao lặn tầng không, nguyệt xế mờ

Tháng bảy trời mưa ngập bốn bề
Sóng đồng khuya đập các bờ tre
Sáng ra người đứng trên đường cái
Chỉ thấy trời xanh nước phẳng lỳ

Tháng tám trăng thu toả ánh vàng
Chuột đồng cắn lúa chạy lang thang
Bờ tre người đứng reo hò đuổi
Trống mõ canh khuya đánh rộn ràng

Gió mưa tháng một lạnh tê người
Đất ruộng cày lên xếp luống phơi
Những sớm nắng đông vờn lấp loáng
Tiếng người xếp ải rộn nô cười

Tháng chạp đương kỳ đổ ải khô
Chỗ gieo xỏ cuốc chỗ phang vồ
Ruộng hôm nước chảy vào như suối
Bọt trắng phơi quanh các mặt bờ


1943

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013