Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2014 20:28

Theo nhịp thanh tre lắc rắc khua
Cỗ đòn chuyển cữu nổi từ từ
Bọn người khiêng bước gò lưng xuống
Tấm vải màn điều gió phất phơ

Bọn người cử nhạc lạnh lùng đi
Thỉnh thoảng dừng chân ngoái cổ nghe
Kẻ ghé nghiêng mồm đưa tiếng sáo
Người phồng má thổi giọng tò te...


1943

Nguồn: Đoàn Văn Cừ toàn tập, NXB Hội nhà văn, 2013