Em ru kỷ niệm bằng câu thơ buồn
Không gian nhạt nhoà đồi cây ngát hương
Có ai gọi tên thoảng trong tiếng gió
Nhẹ như hơi thở chính mình

Tan hội Sloong-hao* ngẩn ngơ em buồn
Chẳng gặp được nhau trao lời nhớ thương
Hoa vải trắng đồi ngả nghiêng trong gió
A... úi em hát một mình

Khúc hát Sloong-hao hát đôi bạn tình
Phiên chợ dập dìu lời ca nhớ anh
Bồn chồn chiều buông nắng tắt
Hỏi anh có hát một mình?


Sloong-hao là hội hát xuân ở Lục Ngạn, Bắc Giang.