15.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi demmuadong vào 03/02/2009 04:03

Nước thì gần, đất thì xa
Xui tôi làm nhà trên lưng cá voi
Cầu giời cho cá đừng bơi
Tháng ngày, một chốn đôi nơi mong chờ...

Một lần tôi thử đùa chơi
Que diêm đốt cháy một mồi lửa rơm
Cá vùng xuống đáy đại dương
Bỏ tôi không mảnh ván thuyền trong tay


Nguồn: Đoàn Thị Lam Luyến - 36 bài thơ, NXB Lao Động, 2007