Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 19/08/2008 07:21

Kiều đã lỡ cả một thì con gái
Mà chàng Kim vẫn võng giá đi tìm
Mà Từ Hải bóng tinh kỳ rợp đất
Gột sạch đau thương, rửa sạch oán hờn...

Sống ở trần gian bạn với Đạm Tiên
Để linh cảm mọi điều báo trước
Chàng Kim đến thoắt lời thề ước
Chữ trinh này đổi lấy chữ trinh kia!

Những Tú Bà chỉ sính chuyện mây mưa
Thôi ở lầu xanh lại dinh về lầu tía
Kiều thương tích, Kiều đắm chìm từ đó
Phẩm tiên kia sa đã mấy tay phàm?

Sở Khanh già chừng hết thói dối gian
Gom Tích - Việt những mong làm gia bảo
Sống ma giáo sẽ chết vì ma giáo
Cũng một loài Ưng Khuyển khác chi nhau?

Đành mựơn nẻo Tiền Đường cho dứt kiếp khổ đau
Đâu cũng trái ngang hết lầm lại tủi
Chùa xưa phá bỏ rồi, vừa dựng lên am mới
Phật thương tình đón đợi giữa dòng sâu

Nợ Tiền Đường ta còn mắc duyên nhau!


Hà Nội, 11/1993

(Trích từ tập thơ Châm Khói - NXBHNV)