Dù hoá trang gương mặt mình khéo đến thế nào chăng nữa
Anh cũng là một Thúc Sinh thôi
Kỷ niệm lâm truy Kiều có phải báo ân, đền nghĩa
Anh cũng đã đem em đi bỏ chợ người

Kiều cả tin, Kiều lẫm lỡ một đời
Kiều chẳng có một gương Kiều trước đó
Em đứng giữa Đông - Tây - Kim - Cổ
Sao vẫn cứ là Kiều dang dở... những tình anh!