Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Trường Phi Bảo vào 30/07/2008 05:56

Giữa khơi một vụng Bồ Nâu
Thuận chèo mát mái rủ nhau ta vào
Bàn cờ bày tít trên cao
Thử chơi một ván xem nào ai thua

Người xưa trọng thú chơi cờ
Hẳn vì quân ít lương khô chẳng nhiều
Thế cờ dù có cheo leo
Nước cờ quả cảm vẫn nhiều đường ra

Chắc gì đã hết can qua
Mà thôi cờ tướng để mà cờ vua
Thị trường trăm bán ngàn mua
Ai chưa giàu kế hẳn chưa giỏi cờ

Ông cha mình thạo binh cơ
Thương dân tỏ ở nước cờ cao minh
Nước cờ tham phú phù vinh
Hao tài, tổn tướng, tội tình phu phen

Bàn cờ quân trắng quân đen
Đôi bên đâu cũng binh quyền như nhau
Nước cờ cốt ở mưu sâu
Chữ Tâm dành để đằng sau chữ Tài

Thắng thua còn là chuyện trời
Vinh quang mãi thuộc về người cao tay!
Rời hang bàn cờ chiều nay
Trí còn ở lại vụng này- Bồ Nâu.