Hay, lòng yêu ông khi ông đến tuổi “về hưu”:
Tuổi hưu ông nghỉ ở nhà
Trồng mấy vạt cà, chăm mấy luống rau
Ngày ngày cùng cháu đi câu
Ông ngồi, mái tóc bạc phau giữa chiều
Cháu buông lên một dây diều
Để cho tiếng sáo trong veo giữa trời
Cho lòng ông được thảnh thơi
Cháu mong ông khoẻ, ông ơi, đừng buồn!