懷春十詠其九

東風何事故參差,
吹起雲來又放歸。
不管鶯茫煙底樹,
空留鵲怨月中枝。
惜春意欲無人會,
題葉吟成只自知。
何日天門方便啓,
此生緣分付紅絲。

 

Hoài xuân thập vịnh kỳ 09

Đông phong hà sự cố sâm si,
Xuy khởi vân lai hựu phóng quy.
Bất quản oanh mang yên để thụ,
Không lưu thước oán nguyệt trung chi.
Tích xuân ý dục vô nhân hội,
Đề diệp ngâm thành chỉ tự tri.
Hà nhật thiên môn phương tiện khải,
Thử sinh duyên phận phó hồng ti.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Gió Đông sao khéo trêu ngươi
Đã đưa mây đến lại rời mây đi
Trong cây oanh những não nề
Dưới trăng thước những ủ ê đầu cành
Tiếc Xuân ai có thấu tình
Ngâm thơ lá thắm chỉ mình mình hay
Cửa trời mở lúc nào đây
Kiếp này duyên phận cậy dây tơ hồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Gió đông khéo giở thói đành hanh
Mới rước mây về lại đuổi nhanh
Chẳng ngại oanh lùa sương ấp lá
Không ngưng thước cõng nguyệt treo cành
Tiếc xuân lòng muốn thôi ngày hội
Cất phiến thơ lên gởi ý thành
Thượng giới biết khi nào mở cổng
Lương duyên tơ nguyệt kiếp nay đành.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đông sao khéo thói trêu ngươi,
Mới rước mây về lại thổi rời.
Chẳng quản oanh đùa sương lấp lá,
Không lưu thước giận cành trăng soi.
Tiếc xuân lòng muốn không người tụ,
Đề lá thơ ngâm gởi ý lời.
Thượng giới biết khi nào mở cửa,
Kiếp này duyên phận phó tơ trời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời