Người đâu quá đẹp quá xinh
Trước hoa dưới nguyệt bóng hình càng say
Gặp rồi ta hoá ngất ngây
Thú nào qua được đêm nay hỡi tình
Năm canh sầu mộng vây quanh
Nhớ thương đến nỗi thân hình tóp teo
Hằng Nga bao ngỏ lời yêu
Lên trời sao bắc cầu kiều ta lên

tửu tận tình do tại