懷春十詠其七

誰知月下遇傾城,
贏得慵癡別後情。
浮世縱能諧夙願,
此緣誓不負今生。
別時悔未詢鄉曲,
去處疑猶響佩瓊。
月落閒愁霄不寐,
暮朝況復杜鵑聲。

 

Hoài xuân thập vịnh kỳ 07

Thuỳ tri nguyệt hạ ngộ khuynh thành,
Doanh đắc dung si biệt hậu tình.
Phù thế túng năng hài túc nguyện,
Thử duyên thệ bất phụ kim sinh.
Biệt thời hối vị tuân hương khúc,
Khứ xứ nghi do hưởng bội quỳnh.
Nguyệt lạc nhàn sầu tiêu bất mị,
Mộ triêu huống phục đỗ quyên thanh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Dưới trăng bỗng gặp người tiên
Nỗi niềm canh cánh nửa phiền nửa ngây
Ví chăng phận đẹp duyên may
Thì không để phụ kiếp này dở dang
Chia tay chưa kịp hỏi tường
Ra đi còn lắng tiếng vang ngọc quỳnh
Sầu riêng trằn trọc thâu canh
Lại thêm tiếng cuốc kêu quanh sớm chiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Nàng tiên chợt gặp đêm trăng sáng
Hút bước hương còn chất ngất say
Trần thế tài cao cười mộng ảo
Lòng son duyên thắm nguyện đời này
Người xa chẳng hỏi tường nơi ở
Dáng khuất còn nghe vẳng dấu giày
Trăng rụng sầu dâng nhàu nhĩ gối
Đỗ Quyên hối hả dục sang ngày

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Dưới trăng ai biết gặp tiên nga,
Canh cánh nỗi niềm tình cách xa.
Trần thế tài tung cười sớm muốn,
Đời này chẳng phụ duyên thề qua.
Người xa hối chẳng tường nơi ở,
Chốn tới còn nghe vọng quỳnh hoa.
Trăng rụng sầu dâng nhàn chẳng ngủ,
Đỗ Quyên lại dục sáng ngày ra.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời