懷春十詠其六

留春無奈去怱怱,
回首遭逢一夢中。
怨景有懷傷懶蝶,
芳心無處托征鴻。
良霄寂寞孤燈月,
秋夜凄涼半枕風。
默默幾回詩思罷,
參橫猶自倚吟窗。

 

Hoài xuân thập vịnh kỳ 06

Lưu xuân vô nại khứ thông thông,
Hồi thủ tao phùng nhất mộng trung.
Oán cảnh hữu hoài thương lãn điệp,
Phương tâm vô xứ thác chinh hồng.
Lương tiêu tịch mịch cô đăng nguyệt,
Thu dạ thê lương bán chẩm phong.
Mặc mặc kỷ hồi thi tứ bãi,
Sâm hoành do tự ỷ ngâm song.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Xuân đi vùn vụt giữ không xong
Gặp gỡ người trong một giấc nồng
Cảnh khéo buồn rầu thương cánh bướm
Dạ thêm khắc khoải gửi chim hồng
Ngọn đèn buổi vắng trăng mờ tỏ
Chiếc gối đêm thâu gió lạnh lùng
Nhiều lúc ngâm xong ngồi lặng lẽ
Một mình nghiêng ngửa chốn thư phòng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Xuân đi vùn vụt giữ không xong
Ngoảnh lại chờ nhau một giấc mòng
Cảnh sầu thắt ngực, thương bướm mỏi
Lòng thơm vắng chỗ, gởi chim hồng
Trời thu tĩnh mịch đèn trăng úa
Đêm vắng thê lương gối gió bồng
Từng chút xô về bao kỷ niệm
Chèn ngang thi hứng nảy bên song

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Vùn vụt Xuân qua giữ chẳng xong,
Quay đầu gặp gỡ giấc mơ mòng.
Nhớ nhung cảnh khéo đau lòng bướm,
Khắc khoải không nơi gửi cánh hồng.
Mây lành buổi vắng trăng đèn lẻ,
Chiếc gối đêm thu gió lạnh lùng.
Lặng lẽ bao phen thi tứ cạn,
Sao sâm ngang chiếu dựa bên song.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời