懷春十詠其五

人生難遇者嬋娟,
安得黃金換夙緣。
凈境無端空墮玉,
塵心自信未能禪。
癡魂此夜牽襟畔,
好愛何時並枕邊。
風伯若知吟思苦,
穿花吹到美人前。

 

Hoài xuân thập vịnh kỳ 05

Nhân sinh nan ngộ giả thiền quyên,
An đắc hoàng kim hoán túc duyên.
Tịnh cảnh vô đoan không đoạ ngọc,
Trần tâm tự tín vị năng thiền.
Si hồn thử dạ khiên khâm bạn,
Hảo ái hà thời tịnh chẩm biên.
Phong bá nhược tri ngâm tư khổ,
Xuyên hoa xuy đáo mỹ nhân tiền.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Đời người khó gặp khách thuyền quyên
Dễ có vàng đâu đổi được duyên
Viên ngọc bỗng dưng rơi cảnh vắng
Lòng trần khôn đã bén mùi thiền
Mơ màng cùng muốn chăn uyên đắp
Gần gũi bao giờ gối điệp yên
Dì gió biết ta thương xót nỗi
Rẽ hoa thổi đến trước người tiên

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Đời người khó gặp cảnh an nhiên
Dẫu lắm vàng đâu chuyển nghiệp duyên
Ngọc quý đâu mà rơi cảnh vắ n
Phàm nhân há dễ đắc tâm thiền
U mê đêm tối ngăn bờ giác
Luyến ái canh dài cản giấc yên
Gió lớn cỏ thơm nào trách khổ
Đơm hoa dâng đến trước người tiên.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Trong đời khó gặp khách thuyền quyên,
Sao có vàng đâu sớm đổi duyên.
Cảnh vắng mối đâu mà đoạ ngọc,
Lòng trần chưa đủ bén mùi thiền.
Hồn si đêm ấy ngăn bờ giác,
Yêu mến bao giờ gối điệp yên.
Dì gió biết ta thương nỗi khổ,
Xuyên hoa thổi đến trước nàng tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời