Về phòng lại nhớ thần hoa
Trăm nghìn nét đẹp lờ mờ bâng khuâng
Áo tung, trắng cổ tay tròn
Quần bay, hé lộ cổ chân trước nhà
Cười ta đắm nguyệt say hoa
Gặp người nghiêng nước hoá ra say tình
Dáng hồng đã khuất bóng hình
Nơi nao tái ngộ cho mình gặp xuân.

tửu tận tình do tại