Hà xứ thị tiên hương

Lưu thuỷ phù vân lưỡng diểu mang,
Bất tri hà xứ thị tiên hương?
Hư truyền Bồng Đảo càn khôn biệt,
Lãng huyết Đào Nguyên nhật nguyệt trường.
Sở Quán Bạc Từ hoàn mộng huyễn,
Thiên Thai Lạc Phố tổng hoang đường.
Đương niên Tần Hán thành hà sự,
Cô trủng hàn lăng chỉ tịch dương.


Nguồn: Quách Tấn, Nét bút giai nhân, NXB Hà Nội, 1977

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Quách Tấn

Mây trôi nước chảy mịt mờ
Làng tiên ai biết bây giờ nơi nao?
Non Bồng cảnh sắc chiêm bao
Năm dài tháng rộng Động Đào chuyện không
Chùa Bạc Hậu, quán Vu Phong
Thiên Thai Lạc Phố cũng trong hoang đường
Ra gì mà đế mà vương
Gò côi lăng lạnh riêng nương bóng chiều

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mây trôi nước chảy cảnh mênh mang
Tiên giới nơi nào có biết chăng?
Kẻ đoán Đào Nguyên ngoài vũ trụ
Người đồn Bồng Đảo khuất trời trăng
Bạc Từ Sở Quán đều hư huyễn
Lạc Phố Thiên Thai thảy bẽ bàng
Tần Hán đâu rồi, ai chẳng rõ
Mồ hoang miếu lạnh bóng chiều loang.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Nước chảy mây trôi cảnh mịt mờ,
Làng tiên ai biết đâu bây giờ?
Càn khôn Bồng Đảo truyền hư ảo,
Năm tháng Động Đào dài chuyện mơ.
Sở Quán Bạc Từ đều huyễn cả,
Thiên Thai Lạc Phố cũng nghi ngờ.
Ra gì Tần Hán mà vương đế,
Mồ hoang miếu lạnh bóng chiều rơi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời