禱白馬祠回後感作其九

睡餘風發遍棠梨,
悶倚雲欄却懶題。
上苑秋迴傷鴈過,
武陵春盡恤鶯啼。
心焦不得醇杯熱,
骨瘦難堪晚氣凄。
穜穜幽愁催未竭,
暮鐘聲断又晨鷄。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 09

Thuỵ dư phong phát biến đường lê,
Muộn ỷ vân lan khước lãn đề.
Thượng uyển thu hồi thương nhạn quá,
Vũ lăng xuân tận tuất oanh đề.
Tâm tiêu bất đãi thuần bôi nhiệt,
Cốt sấu nan kham vãn khí thê.
Chủng chủng u sầu thôi vị kiệt,
Mộ chung thanh đoạn hựu thần kê.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Thức giấc dậy nghe cây gào gió
Biếng ngâm thơ vò võ mình ngồi
Nhạn về, hầu hết thu rồi
Oanh già sẽ lại lần hồi Xuân qua
Ruột nóng chẳng lọ là rượu dội
Xương gầy không chịu nổi sương pha
Mối tình đòi đoạn xót xa
Hồi chuông chiều vắng, tiếng gà canh khuya

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Dậy muộn gió lồng rụng cánh hoa
Tựa mây buồn rũ biếng ngâm nga
Vườn xưa nhạn vắng thu vừa đến
Miếu cũ oanh về xuân mới qua
Rượu nóng nào thiêu niềm khổ trí
Sương chiều thấm lạnh chút xương già
Mọi niềm u uất buông màn tối
Chuông lễ chiều xong, lại tiếng gà.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió lồng dậy muộn rụng đường lê,
Buồn dựa lan mây biếng vịnh ghê!
Thượng uyển thu về thương nhạn đến,
Miếu lăng xuân hết oanh vừa về.
Buồn lo chẳng đợi rượu thiêu đốt,
Thấm lạnh sương chiều xương thảm thê.
Thúc dục u sầu chưa cạn kiệt,
Hôi chuông chiều dứt, tiếng gà quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời