禱白馬祠回後感作其八

金爐香冷淚痕消,
孤舘風聲伴寂寥。
人世愁來泉路近,
神僊興去玉京遙。
三生忽覺巫峰梦,
七夕思聯織女橋。
哀訴可憐孤燕在,
樑間暮暮更朝朝。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 08

Kim lô hương lãnh lệ ngân tiêu,
Cô quán phong thanh bạn tịch liêu.
Nhân thế sầu lai tuyền lộ cận,
Thần tiên hứng khứ ngọc kinh dao.
Tam sinh hốt giác Vu Phong mộng,
Thất tịch tư liên Chức Nữ kiều.
Ai tố khả liên cô yến tại,
Nhân gian mộ mộ cánh triêu triêu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Hương tàn, giọt ngọc nhỏ tuôn
Quán trơ hưu quạnh, gió luồn thổi qua
Người buồn, những muốn gần ma
Thần tiên vui thú cách xa non Bồng
Núi Vu chợt tỉnh giấc nồng
Mong sao nối được cầu sông Ngân Hà
Lẻ loi con én rang ca
Sớm chiều trên quãng rường nhà, thương thay

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lư vàng hương lạnh, lệ ngừng sa
Quán vắng tiêu điều gió lộng qua
Cõi thế dâng sầu, âm phủ cận
Người tiên mất hứng, điện trời xa
Ba đời núi Giáp mơ chợt tỉnh
Tháng bảy cầu Ô lệ bỗng nhoà
Xót giọng u hoài con én lạc
Thời gian từng giọt cứ ngân nga

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Lư vàng hương lạnh, lệ tuôn ra,
Quán lẻ tịch liêu gió lộng qua
Nhân thế sầu về, âm phủ cạnh,
Thần tiên mất hứng, cung trời xa.
Núi Vu chợt tỉnh ba đời mộng,
Chức Nữ mong nối cầu Ngân Hà.
Thương xót giọng buồn con én lẻ,
Rường nhà chiều sáng cứ ngân nga.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời