禱白馬祠回後感作其七

雨打棃花半掩扉,
相思盡日抱書癡。
早窻病覺工夫少,
閑院愁增漏皷遲。
離別人懷當暮影,
凄凉天色又斜暉。
義娘縱不仇輕薄,
飄盡殘紅盍再歸。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 07

Vũ đả lê hoa bán yểm phi,
Tương tư tận nhật bão thư si.
Tảo song bệnh giác công phu thiểu,
Nhàn viện sầu tăng lậu cổ trì.
Ly biệt nhân hoài đương mộ ảnh,
Thê lương thiên sắc hựu tà huy.
Nghĩa nhân túng bất cừu khinh bạc,
Phiêu tận tàn hồng hạp tái quy.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Cửa hờ, mưa rụng hoa lê
Tương tư, ôm sách u mê suốt ngày
Trước song, thân bệnh hao gày
Thời gian trôi chậm, nhàn gây thêm sầu
Biệt ly chiều đến càng rầu
Sắc trời ảm đạm nhuộm màu tà huy
Nàng không ghét kẻ mê si
Để hoa tàn hết chưa về với nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Mưa tạt hoa lê hé cánh bay
Nhớ ai lậm sách suốt đêm ngày
Song chiều bệnh nặng công phu kém
Sảnh vắng sầu dâng trống điểm dài
Người khổ chia lìa cây bóng đổ
Trời buồn ảm đạm ráng chiều phai
Nghĩa nàng vẫn giữ, hờn buông bỏ
Hoa rụng bay rồi tụ lại ngay.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Mưa đập hoa lê nửa cánh bay,
Tương tư ôm sách suốt đêm ngày.
Song chiều bệnh phát công phu ít,
Sân rỗi sầu dâng trống điểm dài
Ly biệt nhớ người cây bóng đổ,
Thê lương sắc ráng ánh chiều phai.
Nghĩa nàng chẳng bỏ hờn coi nhẹ,
Bay hết hoa rồi tụ lại ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời