禱白馬祠回後感作其六

綠陰偶目望陽臺,
暮雨朝雲去不回。
王鶚春愁無處著,
劉晨心事何誰開。
遊疎断徑多黄葉,
步少閑庭半綠莓。
一段剛腸柔淚汰,
西風吹作碧臺灰。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 06

Lục âm ngẫu mục vọng Dương Đài,
Mộ vũ triêu vân khứ bất hồi.
Vương Ngạc xuân sầu vô xứ trứ,
Lưu Thần tâm sự hà thuỳ khai.
Du sơ đoạn kính đa hoàng diệp,
Bộ thiểu nhàn đình bán lục môi.
Nhất đoạn cương trường nhu lệ thái,
Tây phong xuy tác bích đài hôi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Dưới râm mắt ngóng Dương Đài
Một đi mưa tối mây mai chẳng về
Sầu xuân, Vương Ngạc não nề
Lưu Thần tâm sự nói gì với ai
Lối xưa lá rụng tơi bời
Sân xưa ít dạo xanh ngời những rêu
Lòng đau lệ muối nát nhàu
Gió tây lại thổi tro đâu bích đài

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Trời nam chợt hiện phía Dương Đài
Mây sớm, chiều mưa tiếp nối hoài
Vương Ngạc xuân buồn ngâm với gió  
Lưu Thần lòng nặng ngỏ cùng ai
Thềm hoang mới dạo rêu trơn ướt
Lối cụt vừa đi lá trải dài
Đau thắt ruột gan thầm gạt lệ
Gió tây nổi dậy lộng cung đài

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Dưới râm mắt ngóng phía Dương Đài,
Mây sớm, chiều mưa đi chẳng quay.
Vương Ngạc xuân buồn không xứ tựa,
Lưu Thần tâm sự ngỏ cùng ai
Chơi đi đường tắt lá vàng rụng,
Mới dạo thềm hoang rêu ướt bày.
Đứt ruột bầm gan thầm gạt lệ,
Gió tây nổi dậy rụi cung đài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời