Tuyệt trần yểu điệu thướt tha
Đèn xanh trướng gấm bao giờ gặp chăng
Rơi rồi hộp kiếm Châu Xương
Tiếng tiêu Lộng Ngọc đêm trường bỗng im
Dáng hoa chỉ một ảo hình
Thấm sầu, men rượu vô tình giải sao
Du tiên, gối nếu tìm đâu
Quyết tâm đến mấy chục lầu Bồng Doanh

tửu tận tình do tại