禱白馬祠回後感作其二

誤把浮生落醉鄉,
傷心底事柰何娘。
橋斜銀漢三更断,
始隔蓬莱一路長。
豈謂程期還謪降,
也應契濶療顚狂。
重從縱有開陽淚,
不認前筵道一塲。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 02

Ngộ bả phù sinh lạc tuý hương,
Thương tâm để sự Nại Hà nương.
Kiều tà Ngân Hán tam canh đoạn,
Thuỷ cách Bồng Lai nhất lộ trường.
Khởi vị trình kỳ hoàn trích giáng,
Dã ưng khế khoát liệu điên cuồng.
Trùng tùng túng hữu khai dương lệ,
Bất nhẫn tiền diên đạo nhất trường.

 

Dịch nghĩa

Đã lỡ ở trong cuộc phù sinh quay cuồng theo hương sắc,
Đau lòng về chuyện chén canh của Mạnh Bà.
Chiếc cầu trên sông Ngân đã đổ khiến nửa đêm buồn đứt ruột,
Nước sông ngăn cách, đường lên tiên càng dài thêm.
Có hay không cái vòng thời gian chịu đày đoạ,
Nếu vậy thì sự khổ đau sẽ chữa bệnh điên cuồng.
Nhiều lần buông thả sẽ khơi dòng lệ trần ai,
Không biết đến tiệc tùng thì đường đạo nhất định sẽ lâu dài.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Phù sinh chót vị say nhầm
Tính làm sao nỗi thương tâm hỡi Nàng
Sông Ngân lỡ dịp cầu ngang
Non Bồng cách trở dặm đàng xa xôi
Đoạ đày dù hết đoạn rồi
Thì đem lời bạn làm mồi thuốc điên
Trùng phùng bằng có nhân duyên
Ngậm ngùi không nỡ than phiền cùng ai

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Lỡ đến cõi trần lậm sắc hương
Nại Hà chén đắng vị đau thương
Sông Ngân cầu gãy sầu đêm trắng
Tiên cảnh sông ngăn đứt đoạn đường
Liệu có luân hồi luôn giáng đoạ
Vậy chăng đau khổ trị mê cuồng
Càng theo phóng túng càng tuôn lệ
Rũ hết vui say đạo tỏ tường.

Đất Văn Lang
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Đã lỡ phù sinh cuồng sắc hương,
Mạnh Bà canh đắng chén đau thương.
Sông Ngân cầu đổ buồn khôn xiết,
Tiên cảnh thêm dài cách trở đường.
Đày đoạ có không thời chịu đựng,
Khổ đau sẽ chữa bệnh điên cuồng?
Nhiều lần buông thả khơi dòng lệ,
Không biết tiệc tùng chăm đạo đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời