禱白馬祠回後感作其一

催愁天外落罡風,
吹斷情緣一醉中。
綠野未堪宵俗慮,
彩鸞畢竟負奇逢。
同心羅帯猶香味,
細語紗厨宛玉容。
桃峒蓬牕今萬里,
此生何處又相從。

 

Đảo Bạch Mã từ hồi hậu cảm tác kỳ 01

Thôi sầu thiên ngoại lạc cương phong,
Xuy đoạn tình duyên nhất tuý trung.
Lục dã vị kham tiêu tục lự,
Thái loan tất cánh phụ kỳ phùng.
Đồng tâm la đới do hương vị,
Tế ngữ sa trù uyển ngọc dung.
Đào động bồng song kim vạn lý,
Thử sinh hà xứ hựu tương tòng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Văn Giáp

Cơn buồn bã ngoài trời gió dục
Dứt tơ tình trong lúc la đà
Lòng trần còn nặng vì hoa
Duyên tiên may mắn sao mà dở dang
Dải đồng còn đượm mùi hương
Cửa không còn bóng Kiều nương ra vào
Song sa, xa cách động Đào
Kiếp này biết có nơi nào gặp nhau

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đất Văn Lang

Ngoài hiên gió dữ rụng thêm sầu
Duyên hận rượu ngà cắt đứt mau
Thôn dã chẳng cam niềm khổ luỵ
Phượng loan cũng dứt cuộc chờ nhau
Cùng mong gấm vóc còn hương ngọc
Thầm nhủ lụa là quyện gót châu
Động Bích cửa Đào nay vạn dặm
Kiếp này biết hẹn ở nơi nao.

Đất Văn Lang
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đồng Thành

Ngoài trời gió dục cơn sầu,
Tình duyên cắt đứt ngay sau rượu ngà.
Lòng trần còn nặng lo xa,
Phượng loan cũng dứt sao mà gặp nhau.
Dải đồng còn đượm hương màu,
Cửa không còn bóng ngọc châu ra vào.
Song bồng vạn dặm động Đào,
Kiếp này biết hẹn nơi nào theo nhau.

15.00
Trả lời