Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
12 bài thơ
Tạo ngày 15/06/2020 21:58 bởi tôn tiền tử
Đoàn Thêm (27/9/1916 - ?) sinh tại làng Hữu Thanh Oai, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông, xuất thân gia đình nhà Nho, học cử nhân luật và tốt nghiệp Luật học Đông Dương tại Trường Đại học Hà Nội năm 1940. Sau khi ra trường, ông làm hành chính, di cư vào Nam tháng 7-1954, và sang định cư tại Canada năm 1983.

Ông có tập thơ Loạn ly, Taj Mahal, Từ Thức, và có thơ đăng trên các báo Công dân, Văn hoá.

 

Từ Thức

Tuyển tập chung