Nghe lời, theo hướng bể đông,
Bao nhiêu hang, động, ghềnh, sông cũng dò:

Sông Âm hiu hắt vi lô,
Sông Lương bến vắng, con đò lặng thinh,
Trên mây, dưới nước, giữa mình,
Hoàng hồn gác mái, bình minh nhẹ chèo.

Sông Chu uốn khúc trong veo,
Sông Cao lơ lửng bên đèo mờ sương.
Trào dâng bãi cát lạch Trường,
Gió đưa Diêm Phố, buồm giương lạch Triều.

Leo cao đỉnh Lục, Cánh Diều,
Hàng Na, động Bích cũng liều đưa chân.
Non kia có phải non Thần,
Cho ai mượn đám mây Tần qua chơi?...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990