Chán cảnh hương thôn, tới thị thành,
Đông Đô chen chúc hội quần anh.
Tây Hồ lộng bóng làng phong nguyệt,
An Thái nồng hương bạn yến oanh.
Ngây ngất lầu xanh ly rượu cúc,
Nhặt khoan gác tía khúc đàn tranh.
Vương tôn công tử đua hoan lạc,
Mặc sức Hồ Ly giũa vuốt nanh...


Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990