寄溫飛卿箋紙

三十六鱗充使時,
數番猶得裹相思。
待將袍襖重抄了,
盡寫襄陽播掿詞。

 

Ký Ôn Phi Khanh tiên chỉ

Tam thập lục lân sung sứ thì,
Sổ phiên do đắc khoả tương ti.
Đãi tương bào áo trùng sao liễu,
Tận tả Tương Dương Bá Nạch từ.


Ôn Phi Khanh tức Ôn Đình Quân. Tiên chỉ là giấy viết thư, làm thơ, ám chỉ việc xướng hoạ thơ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nhờ cá chép đi làm sứ giả
Gói tương tư nhiều đến mấy lần
Rồi ghi hết vào trong thân áo
Bài "Giá cô" của đất Tương Dương

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Định viết giấy hoa tiên cá chép
Năm bảy lần chưa đạt tương tư
Bèn mang áo chép cổ thư
“Tương Dương” danh cú cũng vừa sao xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hoa tiên cá chép viết thư
Năm lần bảy lượt tương tư gói kèm.
Áo bào trân trọng chép thêm
“Tương Dương bá nạch” sao đem tặng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời