漢宮詞其二

二八能歌得進名,
人言選入便光榮。
豈知妃後多嬌姤,
不許君前唱一聲。

 

Hán cung từ kỳ 2

Nhị bát năng ca đắc tiến danh,
Nhân ngôn tuyển nhập tiện quang vinh.
Khởi tri phi hậu đa kiều cấu,
Bất hứa quân tiền xướng nhất thanh.

 

Dịch nghĩa

Hai mươi tám cô hát hay được tuyển chọn vào cung,
Nói là vào đó cuộc sống mới vinh quang vinh.
Không biết rằng bao người đẹp, thậm chí phi tần hết thời,
Cũng chẳng bao giờ có dịp hát một tiếng trước mặt vua.


Tác giả mượn cung đời Hán để tả thực tế trong cung đời Đường.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai mươi tám danh ca được chọn
Nói vào cung cuộc sống quang vinh
Nào hay kiều nữ trước mình
Cả đời chẳng được một lần hát ca

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Hát hay mười sáu tuổi vào cung
Nghe nói tuyển phi lắm vẻ vang
Ai biết phi tần nhiều gái đẹp
Trước vua một tiếng chẳng hát từng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời