Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 11/08/2007 17:13

折楊柳其七

陌上河邊千萬枝,
怕寒愁雨盡低垂。
黃金穟短人多折,
已恨東風不展眉。

 

Chiết dương liễu kỳ 7

Mạch thượng hà biên thiên vạn chi,
Phạ hàn sầu vũ tận đê thuỳ.
Hoàng kim toại đoản nhân đa chiết,
Dĩ hận đông phong bất triển mi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Đường cạnh sông trăm cây vạn nhánh
Rũ xuống trong mưa lạnh hàng hàng
Người đi bẻ tặng cành vàng
Hận xuân, gió khép mơ màng mi xanh

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Bến nước đường mòn vạn nhánh cây,
Buồn mưa ngại lạnh rũ thành dây.
Hoàng kim mà lắm người vin bẻ,
Mãi hận đông phong, chẳng nở mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đường ven sông có cành ngàn vạn
Ngán nước mưa sợ lạnh cúi đầu
Nhiều người bẻ đoá vàng màu
Làn mi không mở vì sầu gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời