Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Cận đại)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 27/08/2014 23:08 bởi tôn tiền tử
Đoàn Như Khuê (1883–1957) tự Quý Hiên, hiệu Hải Nam, là nhà báo, nhà thơ Việt Nam ở nửa đầu thế kỷ XX, người làng Hải Yến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Thuở nhỏ ông theo học chữ Hán, có đi thi hương mấy lần nhưng đều hỏng. Sau, ông bỏ học chữ Hán, tự học quốc ngữ, ra Hà Nội viết sách, dịch sách, và viết cho tờ Nam phong tạp chí, Đông Dương tạp chí, v.v...

Sau năm 1945 ông tham gia Hội Văn hoá Cứu quốc Liên khu III. Khi Hiệp định Genève 1954 được ký kết, hoà bình được tái lập, ông về định cư ở Hà Nội, và vẫn sống bằng nghề dịch thuật và văn triết cổ Trung Quốc cho đến khi mất.