Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Tây Sơn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Locnguyenthanh12 vào 20/12/2016 09:58

Xuân tiết, nhân nam phong, ngẫu tác

Nam kiểu qui lai dĩ độ hồng,
Dị tai tư nguyệt hữu tư phong.
Suy tiêu khảm lĩnh băng dung bạch,
Khiếu động ly thiên hoả phiến hồng.
Xích Đế bồng phiêu tương dục hạ,
Huyền Minh cưu tụ vị thành đông.
Hoá cơ tĩnh niệm tri tiêu trưởng,
Cực Bắc, cùng Nam, thuỷ thái xung.

 

Dịch nghĩa

Chim hồng đã vượt qua cõi Nam, về Bắc rồi,
Lạ thay, tháng này sao có gió này.
Thổi tan những tảng băng trắng ở núi Bắc,
Nhóm lên những quạt lửa hồng nơi trời Nam.
Cỏ bông đã bay, vua Xích Đế sắp tạo thành mùa hạ,
Chim cưu còn tụ họp, thần Huyền Minh chưa thể kết thành mùa đông,
Lặng nghĩ biết sự tiêu đi, lớn lên của máy tạo hoá,
Suốt cực Bắc đến cực Nam, nước tĩnh trong.


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Phương Bình

Về Bắc, xa Nam cất cánh hồng,
Tháng này, gió ấy, lạ lùng không.
Thổi tan núi Bắc làn băng trắng,
Khua động trời Nam ngọn lửa hồng.
Hoa cỏ bồng bay toan đến hạ,
Nhà chim cưu họp chửa thành đông.
Cơ trời thay đổi mà suy nghĩ,
Cực Bắc, cùng Nam, nước dịu trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Về Bắc qua Nam cất cánh hồng,
Tháng này gió ấy lạ lùng trông.
Thổi tan băng trắng ngoài non Bắc,
Nhóm quạt trời Nam ngọn lửa hồng.
Bông cỏ bay qua sắp đến hạ,
Chim cưu tụ kết chưa mùa đông,
Cơ trời lặng nghĩ qua tiêu trưởng,
Cực Bắc cực Nam nước tĩnh trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời