Thu thanh

Thê thê thiết thiết nhập sơ liêm
Thiên địa vô thanh khởi phục tiềm
Bài dẫn u sầu thiên vạn chủng
Hiểu lai bạch phát sổ hàng thiêm

 

Dịch nghĩa

Thê lương não nuột lọt vào bức rèm thưa
Trời đất không có tiếng mà ngẫm lúc bổng lúc trầm
Lúc thì dẹp yên, lúc thì khêu gợi ngàn vạn mối u sầu
Cứ sáng ra, mái tóc lại bạc thêm mấy sợi


Nguồn: Thơ văn Đoàn Nguyễn Tuấn (Hải Ông thi tập), NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1982

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tường Luân

Thê lương não nuột lọt rèm xâm
Trời đất vô thanh cứ bổng trầm
Lúc gợi, lúc yêu sầu vạn mối
Sáng ra, tóc bỗng bạc thêm phần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Não nuột thê lương lọt bức rèm
Đất, trời văng vẳng bổng, trầm chen
Lúc yên, lúc gợi sầu muôn mối
Sáng dậy hàng hàng tóc bạc thêm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thê lương não nuột lọt rèm thưa,
Trời đất lặng mà trầm bổng đưa.
Lúc gợi lúc yên sầu vạn mối,
Sáng ra tóc cứ bạc thêm hoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Rèm thưa lọt tiếng não nùng
Đất trời thinh lặng sao dưng bổng trầm
Lúc yên, lúc gợi buồn ngâm
Sáng ra, tóc bạc thêm dăm sợi rồi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời